Pampett över Wi-Fi

Just nu utvecklar vi en Wi-Fi-baserad lösning med tillhörande app.
Mer info kommer snart

Sensorer för omvårdnad

Pampett är ett hjälpmedel för bättre och effektivare vård genom ett trådlöst system för att detektera fukt i blöjor. Pampett kan användas inom institutionell vård eller i hemmet.

Nytta

-Lägre vårdkostnad -Mindre arbetsbelastning -Högre vårdkvalitet -Botar och lindrar sår -Minskar miljöbelastningen.

Enkelt att använda

Pampetts system är flyttbart och utrustningen hängs på sängkanten och registrerar signaler från en antenn under madrassen.

Pampett


Med hjälp av en läsplatta eller smartphone och Pampetts utrustning kan man mycket enkelt ta fram en individuell biorytm. Genom en app på läsplattan registreras när det blir blött i inkontinensskyddet. Informationen kan till exempel användas till att kartlägga när den boende eller patienten brukar vakna eller normalt behöver gå på toaletten. Kunskap om biorytmen gör det möjligt att arbeta förebyggande och individanpassa vården. Det skapar värden såväl i hemvården som på särskilda boenden.

”Det borde vara en rättighet för alla demenssjuka
att få sin Biorytm fastställd så att vården kan jobba förebyggande.”

Systemet är enkelt att använda

Pampetts system är flyttbart och utrustningen hängs på sängkanten och registrerar signaler från en antenn under madrassen. En liten, mjuk Pampettindikator klistras i inkontinensskyddet. När den aktiveras genom att inkontinensskyddet blir blött, skickas information till läsplattan där en schematisk bild ändrar färg. Systemet sammanställer all data och gör det mycket enkelt att generera ett individuellt mönster – en biorytm – för varje individ.

Information om en persons biorytm samlas in över tid och presenteras så att man enkelt kan individanpassa vården. Grafen på bilden visar en månads biorytm från kl.00 till kl.24. Exemplet ovan ger att patienten normalt behöver gå på toaletten kl.20:30 och kl.03:00


Pampett känner av när ett inkontinensskydd blir blött. En pampettindikator klistras i inkontinensskyddet. Pampett har utvecklat en applikation för att presentera informationen på en läsplatta eller smartphone. På displayen kan man se om inkontinensskyddet är torrt. Grön bild betyder torr status medan gul bild betyder att inkontinensskyddet är blött. Den gröna bilden går successivt över till gult och när bilden blir röd betyder att inkontinensskyddet bör bytas.

Andra fördelar förutom bättre sömn

Genom att Pampett detekterar och förmedlar information behöver patienten inte störas i onödan under natten eller ligga onödigt länge i vått inkontinensskydd. Personalen kan jobba förebyggande och individanpassat. Med Pampett minimeras också risken för läckage och man slipper därmed många byten av sängkläder
Powered by Nirvana & WordPress.