Pampett i utvecklingsprojekt med Malmö Högskola

Lundaföretaget Pampett inleder ett samarbete med forskare vid Malmö Högskola. Syftet är att med hjälp av Pampetts sensorteknologi utveckla biofilmer som kan fästas på kroppen och ge viktig hälsoinformation som kan läsas av i en smartphone. Pampetts sensorer används idag främst inom demensvården. En liten engångssensor placeras i inkontinensskyddet och…

Läs mer