Pampett i utvecklingsprojekt med Malmö Högskola

Kontakt_DiagramLundaföretaget Pampett inleder ett samarbete med forskare vid Malmö Högskola. Syftet är att med hjälp av Pampetts sensorteknologi utveckla biofilmer som kan fästas på kroppen och ge viktig hälsoinformation som kan läsas av i en smartphone.

Pampetts sensorer används idag främst inom demensvården. En liten engångssensor placeras i inkontinensskyddet och signalerar via en smartphone eller läsplatta till personalen när skyddet behöver bytas. Tekniken har bland annat betytt en bättre nattsömn för äldre och demenssjuka på boenden och i hemvården runt om i Sverige.

Och nu har även forskarna på Malmö Högskola fått upp ögonen för Pampetts sensorteknologi. I ett forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen ska forskarna ta fram biosensorer som kan ge information om olika kroppsfunktioner. Sensorer som fästs på kroppen som ett plåster skulle till exempel användas för att i realtid ge en idrottsutövare besked om mjölksyranivån i blodet.

Forskningsprojektet leds av professor Sergey Schleev vid institutionen för biomedicinsk vetenskap vid Malmö Högskola. Schleev har ägnat många års forskning åt biosensorer och är mycket optimistisk när det gäller deras framtida användning.

* För det växande e-hälsoområdet kommer förfinade biosensorer att innebära en revolution, säger Sergey Schleev. Sensorer som ger detaljerad information om patientens hälsotillstånd kan snabba på vårdinsatserna och minska patientens behov att ta sig till vårdinrättningen. Läkaren kan ställa en säker diagnos på distans. Och det finns även en lång rad andra användningsområden.

För Pampetts VD Johan Sjöholm innebär samarbetet med Malmö Högskola inte bara nya och spännande användningsområden för den egenutvecklade sensorteknologin. Han ser också hur nya biosensorer skulle kunna användas för att ytterligare förbättra den egna basprodukten – fuktsensorn för inkontinensskydd.

* Med en biosensor i inkontinensskyddet skulle man till exempel kunna upptäcka och börja behandla en urinvägsinfektion innan den hunnit bryta ut. För en äldre demenssjuk person kan detta innebära stora skillnader i livskvalitet och i vissa fall skillnaden mellan liv och död. Det är en fantastisk möjlighet för oss att jobba tillsammans med Malmö Högskola i det här projektet.

Mer info:

Johan Sjöholm (VD Pampett), tel 0705-64 48 38, e-post johan.sjoholm@land-sjo.se

Sergey Shleev (professor, Institutionen för Biomedicinsk Vetensap, Malmö Högskola), tel 040-6657414

Comments are closed