Vanliga frågor

Är det inte oetiskt med indikering när någon kissat?vanligafragor  Det upplevs mer integritetskränkande när vårdpersonal tänder en lampa och lyfter på täcket och manuellt kontrollerar skyddet. Särskilt de som lider av demenssjukdom kan känna stark oro.

Det känns nästan industriellt att övervaka personer på detta sätt – är det verkligen humant?  Det handlar inte om övervakning. Pampett är ett hjälpmedel för att individanpassa vården och göra den mer mänsklig.

Ska personalen inte gå in till de boende alls under natten?  Jo, tillsyn för att se att personen mår bra ska fortfarande göras, man kanske inte behöver göra det tre gånger per natt i och med dagens nattronder.

 

Kontakta oss så får du veta mer!

Comments are closed